27. Marc Vanhaute

Pionier, een hart voor wijkwerking, milieu, financiën.

Eén van de pioniers van Agalev/Groen in Edegem. Met zijn grote passie voor het milieu was hij in de jaren 80 de eerste pleitbezorger voor het opstarten van afvalrecyclage. In die tijd ging al het afval nog in één vuilniszak. Het doorvoeren van Diftar, de gigantische toename van de GFT bakjes en het plaatsen van afvalcontainers voor harde en zachte plastic in het Ecopark plaatste Edegem de voorbije jaren bij de koplopers in de provincie Antwerpen rond het beperken van het restafval. Groen Edegem heeft hier gezorgd voor een belangrijke trendbreuk. Met zijn financiële achtergrond was Marc de geknipte persoon om in de voorbije zes jaar het Autonoom Gemeentebedrijf op te starten. Een voorstel dat hij lanceerde bij zijn laatste interpellatie in de gemeenteraad. Een optimaal beheer van de gemeentelijke gebouwen en onze financiën vormen zijn grote passie. Alhoewel, Marc kan met volle teugen genieten van het wijkgebeuren in de Oude Elsdonk met het prachtige Armand Preud’hommeplein als achtertuin. Een buurtfeest, BBQ of receptie laat hij niet snel passeren.