Kansen voor natuur

Edegem is een groene gemeente. We investeerden volop in domein Hof ter Linden en Fort 5, maar ook de open ruimte rond Mussenburg of de vallei van de Edegemse beek verdienen bescherming.

Hof Ter Linden en Fort 5 vormen het groene hart van Edegem. We hebben de voorbije jaren hard gewerkt om het kasteeldomein te beschermen en toegankelijk te maken.

Naast Hof ter Linden zijn er echter nog heel wat andere natuurschatten en open ruimtes in onze gemeente die wij willen behouden en beschermen. In sommige van die gebieden dreigen nieuwe verkavelingen. Mussenburg bijvoorbeeld (de weilanden rond 't Meihof), de voormalige terreinen van FC Belgica of de landbouwgebieden aan de Doornstraat.

In Edegem is er meer dan genoeg verkaveld. We willen een halt toeroepen aan het verder aantasten van het groene karakter van onze gemeente. Wat vandaag groen, open ruimte of landbouw is, willen we zo houden.

Lokale Realisaties

Groen zet punt achter verkavelen in Edegem

Edegem is een groene gemeente. We investeerden volop in domein Hof ter Linden en Fort 5, maar ook andere groene gebieden in onze gemeente verdienen bescherming. “Het is tijd dat we een punt zetten achter het verder aansnijden van onze kostbare open ruimte, natuur en landbouw”, vertellen de Groen-schepenen Jeroen Van Laer en Goedele Van der Spiegel.

Lees meer ›