Jeroen Van Laer

Gemeenteraadslid | Politieraadslid | Lid van de fractie en partijbestuur

Jeroen Van Laer is sinds januari 2007 gemeenteraadslid in Edegem. Van 2013 tot 2018 was hij schepen bevoegd voor jeugd, gezin en kinderopvang, ICT, participatie, wijkwerking, toerisme, internationale solidariteit en gelijke kansen. Sinds 2019 is hij ook lid van de Politieraad.

T: 0499 311 456
E: jeroen@groenedegem.net
A: Wattiezplaats 20, Edegem