Jeroen Van Laer

Schepen

Jeroen Van Laer is sinds januari 2013 schepen in Edegem, bevoegd voor jeugd, gezin en kinderopvang, ICT, participatie, wijkwerking, toerisme, internationale solidariteit en gelijke kansen. Van 2006 tot 2012 was hij reeds gemeenteraadslid voor Groen in Edegem. Daarnaast is hij deeltijds docent aan de Universiteit Antwerpen.

T: 0499 311 456
E: jeroen.van.laer@edegem.be
A: Wattiezplaats 20, Edegem