03 jul 2018

Nieuwe fietsostrade langs Edegemse Beek moet meer wijken verbinden

Als het van Groen Edegem en Dorpslijst Sander uit Kontich afhangt, komt er in de toekomst een fietsostrade langs de Edegemse Beek. 

Die route moet onder meer het station Kontich-Lint verbinden met de Drie Eikenstraat en het UZA. De vallei van de Edegemse beek, op de grens Edegem - Kontich, is een cruciale verbinding voor fauna en flora tussen de verschillende bossen en kasteeldomeinen in de zuidrand. Dat kan het ook worden voor wandelaars en fietsers. "Zo slaan we twee vliegen in één klap: we zorgen voor bijkomende wandel- en fietswegen én we versterken de natuur in onze gemeenten", vertellen schepen Goedele Van der Spiegel (Groen) en Wim Annaert (Dorpslijst Sander).

Nood aan goede fietsinfrastructuur

Het is vandaag meer dan ooit het moment om te investeren in goede fietsinfrastructuur. "De fietsenverkoop boomt, zeker in de provincie Antwerpen. Er is dus zeker een klik bij onze inwoners, maar de overheid volgt niet", zeggen Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) en Diederik Vandendriessche (Groen), lijsttrekker voor de provincieraad, "Daarom dat we het voorstel van de nieuwe fietsostrade in ons provinciale verkiezingsprogramma zullen plaatsen."

Vind jij de aanleg van een fietsostrade langs de Edegemse beek ook een goed idee? Teken dan mee voor dit plan!

Het traject loopt over ongeveer 3km en zal meer wijken en buurten op een duurzame manier met elkaar verbinden. Een voorbeeldproject voor Vlaanderen én financieel haalbaar (zie ons plan onderaan dit artikel).

"We moeten prioriteit geven aan fietsinfrastructuur. Door een oost-westverbinding aan te leggen, kan de fietsostrade vanuit Lier en Lint erop aansluiten, net als de fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Het zou goed zijn voor het woonwerk-verkeer per fiets", zegt schepen Wim Annaert (Dorpslijst Sander).

Zachte recreatie stimuleren

Ook toeristen zouden langs de fietsroute een mooi stukje natuur in de zuidrand ontdekken. Het loopt namelijk langs het brongebied van de Edegemse Beek aan de Romeinse Put, het Pluyzeghembos, de Zandbergen en enkele kastelen.

"De fietsostrade volgt gedeeltelijk de Prins Boudewijnlaan, met een koker is het mogelijk om onder de E19 door te gaan richting de Drie Eikenstraat en het UZA", gaat Goedele Van der Spiegel verder. "Op korte termijn kunnen al deeltrajecten uitgevoerd worden. Zo hebben we op Kontichs grondgebied al enkele gronden gekocht waarmee we al een deel kunnen realiseren van aan het station tot aan de Meylweg. Ook bestaande infrastructuren kunnen ingericht worden als onderdeel van deze oost-west-fietsostrade.", besluit schepen Wim Annaert.

Vrijwaren van natuur en open ruimte

Edegems schepen Goedele Van der Spiegel ziet een mooie toekomst voor deze fietsroute. "De geplande strook maakt deel uit van de reservatiestrook voor de Grote Ring rond Antwerpen. Nu deze reservatie niet meer nodig is, willen we deze groene zone invullen en beschermen voor de toekomst. De open ruimte tussen Edegem en Kontich moet absoluut gevrijwaard blijven. De nieuwe fietsostrade moet daaraan bijdragen."

Natuurpunt heeft bovendien grootse plannen in het gebied tussen Boniverlei en Prins Boudewijnlaan. Met hulp van de gemeente Edegem werd aan Edegemse zijde grond aangekocht en ook aan Kontichse zijde werden 3,3 hectaren weiland verworven. De start van een versterking van de natuurzones in het valleigebied. Landbouw en natuur gaan er vandaag hand in hand (meer info hierover lees je hier).

Ons plan voor de nieuwe fietsostrade

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Jeroen Van Laer
  commented 2018-07-17 11:22:23 +0200
  Dag Annemie, Het klopt dat dit plannetje eerder een schets is en de groene zone kleiner is. De groene zone is geen zekerheid. De Vlaamse Overheid denkt luidop na over het aansnijden ervan voor een verbindingsweg tussen Mechelsesteenweg en Boniverlei. Minder luid zijn de stemmen om die weg ineens door te trekken tot aan de Prins Boudewijnlaan. Wij willen die open ruimte op een andere manier invullen.
 • Annemie De Meyer
  commented 2018-07-10 16:12:35 +0200
  Op het plannetje ontbreken de Edegemsesteenweg en de Helenaveldstraat. De groene zone is in werkelijkheid helemaal niet zo groot als jullie laten uitschijnen. Bovendien is dit op het gewestplan al ingetekend als groene zone, er is geen gRUP, geen RUP, dus ook geen goedgekeurde verkavelingszone. De groene zone blijft dus gevrijwaard ook zonder dat er een betonnen (!) fietspad wordt aangelegd.
 • Annemie De Meyer
  followed this page 2018-07-06 16:47:03 +0200